Coronamaatregelen en welzijn

Volgens denktank Coronacrisis, opgericht door SER-voorzitter Mariëtte Hamer, blijven thuiswerken, online-onderwijs, spreiding van werk- en onderwijs nodig om het openbaar vervoer en het wegennet te ontlasten. Ook als de coronacrisis de komende herfst niet meer in alle hevigheid zou terugkeren. Is dat wel zo’n goed idee?

Wat denkt u hoe dergelijke maatregelen zullen uitpakken voor bijvoorbeeld de ongeveer 1,3 miljoen laaggeletterden van boven de 16 jaar en de 250.000 analfabeten die Nederland telt?  De laatste groep kan helemaal niet lezen of schrijven. Óf voor migranten. Zij, en velen anderen in de samenleving hebben juist behoefte aan veel persoonlijk contact. Inmiddels is voor een gezond denkend mens wel duidelijk geworden dat dit soort maatregelen meer kapot maakt dan beschermt.

Afgelopen week mocht ik in een tamelijk grote ruimte weer nieuwkomers begeleiden. Het waren “een-opeen begeleidingen” want er mochten niet meer dan twee personen in de ruimte aanwezig zijn. Waarom, gaat mijn logica te buiten. Maar ja, ik was erg blij dat ik mensen die het persoonlijke contact heel erg nodig hebben, weer heb kunnen ondersteunen bij het deelnemen aan onze samenleving. Ook de kandidaten waren blij de draad weer te kunnen oppakken. Met veel emotie vertelden zij hoe zwaar zij de afgelopen periode hebben ervaren.

Muno vertelde dat ze bang was dat de trainingen geen vervolg meer zouden krijgen. “Als ik naar de training kom, krijg ik weer enorme kracht, geloof ik weer in de toekomst en in mijn dromen. Ik ben blij om hier weer te zijn”.

Persoonlijke verhalen als deze laten zien hoe moeilijk mensen het hebben met de maatregelen die in de afgelopen periode zijn getroffen. Ze gaan eraan onderdoor. Zelf vind ik deze verhalen hartverscheurend. Maak geen wetten en beleid die generaties kapot maakt!

Susanna Karapetjan

WIL IK IN LOONDIENST OF WIL IK ONDERNEMER WORDEN?

Vanochtend verzorgde fiscaal-jurist/ belastingadviseur Henny van Heeswijk een training over ondernemerschap als onderdeel van het twaalfweekse project van stichting ExpertusDico. Deelnemers van diverse afkomst die onder meer beroepen als dierenarts, chef accountant, schoolpsycholoog, docent Engels en in de commerce beoefenden, onderzoeken hoe zij optimaal hun kwaliteiten in Nederland kunnen inzetten.

Vier van hen hebben voor ondernemerschap gekozen. Om hen daarin te begeleiden behandelde Henny vandaag Vragen zoals: WIL IK IN LOONDIENST OF WIL IK ONDERNEMER WORDEN? WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN EEN WERKNEMER EN EEN ONDERNEMER? Deze kandidaten kunnen nu aan de slag met het concretiseren van hun ondernemingsplannen.

WIL IK EEN BAAN OF WIL IK ONDERNEMER WORDEN?

WIL IK EEN BAAN OF WIL IK ONDERNEMER WORDEN? WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN EEN WERKNEMER EN EEN ONDERNEMER?

“Veel goede ideeën beginnen op een bierviltje. Heb je een goed bedrijfsidee? Een ondernemingsplan? Maak je idee concreet…” Wat komt daar zo al bij kijken?

Gisteren verzorgden Robert Verhoeks (accountant ) van Q-Concepts en Henny van Heeswijk (fiscaal jurist) bij stichting ExpertusDico een presentatie over ondernemerschap.

Een inclusieve en duurzame samenleving creëren we met ons allen.

Hartelijk dank voor jullie inspirerende presentatie en jullie kostbare tijd.

ExpertusDico brengt werkzoekenden met X-factor in stelling

ExpertusDico / editie Den Bosch / 18 november 2019

ExpertusDico brengt werkzoekenden met X-factor in stelling.

Zoals bekend is het voor nieuwkomers verre van eenvoudig hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Het bemachtigen van passend werk is voor velen van hen zelfs een mission impossible, al zijn ze nog zo gemotiveerd. Maar voor de oprichtster van stichting ExpertusDico, Susanna Karapetjan, is niets onmogelijk. “Met het juiste zetje in de rug kun je werken aan elke droom.”

Vele wegen leiden naar Rome, wordt vaak gezegd. Maar als het om toeleiding en bemiddeling van ambitieuze nieuwkomers met speciale kwaliteiten en wensen richting bijvoorbeeld een opleiding of de arbeidsmarkt gaat, is er volgens Karapetjan veel méér nodig dan een standaard aanpak. “Alleen een zéér persoonlijke aanpak volstaat in mijn optiek. Een van de aspecten waarmee de stichting zich onderscheidt, zijn de uitgebreide intakegesprekken die met alle kandidaten worden gevoerd. Voor een intake van drie à vier uur draaien wij onze hand niet om. Investeren in een mogelijk kansrijk individueel traject, heet dat. Er bestaan op dit gebied niet veel instanties of bureaus die hetzelfde doen, daar ben ik heilig van overtuigd. Meestal lijkt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit”, steekt Karapetjan van wal. “Ik probeer altijd het beste in iemand naar boven te halen, iets wat eveneens betrekking heeft op het ambitieniveau. Zonder daarbij gelijk negatief te oordelen vanuit je eigen referentiekader, of meteen een etiquette op iemand te plakken. Want daar zijn we in ons land best goed in.”

Vernietiging van menselijk kapitaal

Officiële cijfers geven aan dat het in het algemeen slecht gesteld is met de arbeidssituatie van nieuwkomers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft slechts elf procent van de volwassen statushouders tweeënhalf jaar na aankomst in Nederland betaald werk gevonden. Karapetjan: “Door allerlei oorzaken krijgen ze dikwijls de kans niet. Ze worden zelden serieus genomen, doordat hun werkelijke kwaliteiten niet op waarde worden geschat. Veelzeggend is dat het vaak genoeg voorkomt dat nieuwkomers met een academische achtergrond hier onderaan de maatschappelijke ladder moeten beginnen. Ik noem dat vernietiging van menselijk kapitaal.”

Woordenboek

Een kwart eeuw geleden was Karapetjan(50) zélf een soort van nieuwkomer, afkomstig uit Armenië waar ze na haar universitaire studie melk- en zuiveltechnologie een poos werkzaam was bij het ministerie van Landbouw in Yerevan. “Eenmaal in Nederland wist niemand mijn niveau goed in te schatten. Doordat ik dolgraag een nieuw waardevol bestaan wilde opbouwen, heb ik écht alles aangegrepen om vooruit te komen. In het begin met een Nederlands-Russisch woordenboek erbij, om zoveel mogelijk woordjes te leren. Mede dankzij mijn gretigheid bleek ik qua opleiding in staat steeds een trapje hoger te klimmen. Uiteindelijk heb ik drie post HBO-opleidingen gevolgd op de terreinen van arbeidsbemiddeling en (account)management”, doet ze uit de doeken.

Geen luchtballonnen

Iets meer dan een jaar geleden stond ze aan de wieg van stichting ExpertusDico, een Latijns begrip dat letterlijk Uit eigen ervaring betekent. “We zetten ons niet alleen in voor nieuwkomers met ambitie, maar eigenlijk voor iedereen die z’n eigen ‘potentieel’ maximaal wil benutten. En dat telkens op een realistische wijze, zonder luchtballonnen op te laten. Op deze manier doen we ons best een steentje bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving”, onderstreept Karapetjan. Met name op grond van dat laatste ontving de stichting 15.000 euro van het Oranje Fonds en 10.000 euro van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Traject op maat

Onlangs ging ze in sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel van start met een tiental zéér gemotiveerde kandidaten, om hen onder meer via klassikale interactieve trainingen en individuele coachingsgesprekken een traject op maat aan te bieden. “Het traject omvat twaalf weken. Daarin staat centraal het beantwoorden van de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Anders is het onmogelijk te bepalen in welke richting het moet worden gezocht. Zaken als oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en sollicitatievaardigheden komen uiteraard aan de orde, evenals het inzoomen op ieders kwaliteiten. Maar ik nodig óók werkgevers uit, met als doel ‘openingen’ te creëren om vervolgens een match te verwezenlijken. Een interessant gegeven is dat onze stichting over een uitgebreid, landelijk netwerk beschikt. De kandidaten uit mijn groep zijn stuk voor stuk kanjers met een enorme drive, waardoor ik de kans op succes als bijzonder groot acht.”

Achtergrond en kwaliteiten

“Het doel van de stichting is mensen laten groeien, het beste uit iemand halen en zijn eigenwaarde teruggeven, zodat hij of zij op een juiste, gepaste plek terechtkomt”… zegt Susanna Karapetjan.

Een van de kandidaten is Elena, die nu enkele jaren in Nederland woont. In haar geboorteland was ze strafrecht jurist. Eenmaal in Nederland is opeens alles anders: de taal, de opleiding, geen netwerk. Wat nu, is dan de vraag. Je weet plotseling niet meer wat je kunt, wat je wilt, in welke richting je het moet gaan zoeken.

Juist daarom vindt stichting ExpertusDico een individuele, persoonlijke begeleiding noodzakelijk. “Bij de stichting krijg ik echte coaching, als ik hier ben geweest is mijn motivatie weer enorm gestegen en wil ik meer en meer”… aldus Elena. Dankzij het netwerk van stichting ExpertusDico heeft een gerenommeerd accountantskantoor in ’s-Hertogenbosch Elena een contract aangeboden.

Uniek project voor nieuwe Nederlanders

Na de zomer start stichting ExpertusDico met een uniek project voor nieuwe Nederlanders. Het project wordt ondersteund door het Oranje Fonds en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Het twaalf weken durende project is bedoeld voor personen die na 2014 naar Nederland zijn gekomen. Het project vergroot de zelfredzaamheid en de duurzame deelname aan de Nederlandse samenleving. Er zal worden gecoacht op weg naar werk, opleiding, stage of naar een andere wijze van volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Uniciteit van het project

De persoonlijke wensen en doelen van iedere deelnemer staan centraal. Individuele coaching door ervaren professionals zorgt er voor dat na twaalf weken een resultaat wordt behaald. De stichting zet haar grote netwerk in om van ieder individueel plan een succes te maken.

Traject

Het traject bestaat uit een intake, coachingsgesprekken en interactieve trainingen. De deelnemers krijgen ook de kans om praktijkervaring op te doen.

In het intakegesprek worden de wensen, doelen en mogelijkheden in kaart gebracht. Aan de hand daarvan wordt door een professional van de stichting een persoonlijk trajectplan opgesteld. Interactieve trainingen, samen met de andere deelnemers, verbreden de horizon en kennis. Individuele coachingsgesprekken zorgen er voor dat het persoonlijke doel succesvol wordt bereikt. Aan het einde van het traject is men een stap dichterbij het individuele doel.

Toelatingseisen

Ambities en grote motivatie om een stap verder te komen.

Aanmelding

De potentiële deelnemers kunnen zich voor deze unieke kans aanmelden via info@expertusdico.com t.a.v. Susanna Karapetjan, telefoon 06-49637896.