Stichting ExpertusDico gelooft in saamhorigheid en in een duurzame, inclusieve samenleving

Stichting ExpertusDico werkt aan een duurzame, inclusieve samenleving. 
Hoe?  Door zich in te zetten voor een volwaardige deelname aan de samenleving van personen en groepen. Met hun dromen, kwaliteiten en ambities als uitgangspunt.

Visie

 

Stichting ExpertusDico gelooft in saamhorigheid en in een duurzame, inclusieve samenleving. Ook in het menselijk kapitaal en de kracht van het individu. Iedereen heeft zijn mogelijkheden, dromen en wensen die hem in staat stellen op een zinvolle wijze deel te nemen en bij te dragen aan onze samenleving. Vanuit een oprechte nieuwsgierigheid naar de ander, zonder vooringenomenheid op zoek gaan naar die verscheidenheid zal onze samenleving grote kansen bieden. Wij geloven niet in etiketteringen, het formuleren van specifieke doelgroepen of het slechts opleggen van allerlei verplichtingen.

 

Missie

 

Wie heeft niet eens een ander nodig om zijn plek te vinden of zijn dromen waar te maken? Stichting ExpertusDico zet zich er voor in dat personen, groepen en instanties hun potentieel maximaal kunnen benutten. Zodat zij in hun kracht worden gezet om ze zo van een punt naar een hoger punt te laten komen. Daarvoor behartigen wij op allerlei manieren hun belangen, willen we dromen laten opbloeien en op een realistische wijze werkelijkheid laten worden. Op die manier werkend aan een inclusieve en duurzame samenleving.

 

Onze aanpak

Stichting ExpertusDico onderzoekt waar behoefte aan is en biedt landelijk een breed scala aan diensten aan. Wij richten ons daarbij zowel op individuen als op groepen en instanties.

Onze diensten zijn maatwerk en flexibel in te zetten. Ze variëren van een gesprek tot meerjarige projecten. Steeds met het oog op een realistisch resultaat. Daarvoor zetten wij onze expertise en ervaring in en werken wij samen met andere organisaties en betrokken partijen.

Wij gaan uit van het potentieel van mensen en groepen en geven dat optimaal de kans. Als gulden regel geldt: in gesprek gaan zonder een vooringenomen standpunt, vanuit een oprechte nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij de ander.

Onze diensten

Maatschappelijk Juridisch advies

 • Maatschappelijke en sociale vraagstukken (belangenbehartiging bij de sociale dienst en andere overheden)
 • Onderwijsvraagstukken (schoolkeuze, huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij oudergesprekken e.d.)
 • Financiële vraagstukken (inzicht/begeleiding eigen financiën)
 • Juridische ondersteuning (uitleg juridische correspondentie en procedures e.d.)

Training


 • Ondersteuning bij opleidingskeuzes: voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs
 • Beroepsoriëntatie (workshops over Nederlandse beroepen en verschillen met vergelijkbare beroepen in andere landen; kennismaking met beroepen in het werkveld)
 • Training netwerk opbouwen

Arbeidsparticipatie


 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, gestuurd op persoonlijke kwaliteiten en opleidingsniveau 
 • Begeleiding naar werk
 • Plaatsing in een baan
 • Nazorg (voor behoud van de baan)

De drijvende krachten achter ExpertusDico

ExpertusDico betekent in het Latijn: ik zeg uit ervaring.

De drijvende krachten achter de stichting zijn dan ook professionals met een rijke ervaring. Zij beschikken allen over een sterk netwerk en handelen vanuit betrokkenheid, idealen en de wens om met al hun kennis en ervaring iets te betekenen voor onze maatschappij.

Susanna Karapetjan

Susanna Karapetjan

Directeur/bestuurder

Lees hier over Susanna
Drijfveer
Iedereen moet de kans krijgen zijn dromen waar te maken en zijn plek in onze samenleving te vinden. Niet door het sociaal wenselijke op te leggen maar door uit te gaan van ieders mogelijkheden: “ik kan niemand iets leren, ik kan alleen mensen aan het denken zetten” (Socrates).

Opleidingen
Ingenieur zuiveltechnologie, commerciële en managementopleidingen

Functies
Secretaris ministerie van Landbouw (Armenië/Yerevan), directeur P&O Instituut voor Voortgezet Onderwijs, projectmanager arbeidsparticipatie / inburgering, owner SK Consult, oprichtster van stichting ExpertusDico, diverse advies- en leidinggevende functies binnen commerciële ondernemingen en op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Visie
Op mijn vijfentwintigste kwam ik naar Nederland. Met overgave vervulde ik functies waarin ik iets voor anderen en de maatschappij kon betekenen. Ik voel mij een rijk mens met mijn dubbele culturele achtergrond. Ik heb mij het beste van twee werelden eigen gemaakt. Ik gun iedereen datzelfde gevoel en sta graag anderen terzijde om dat ook te bereiken. De ervaring heeft mij geleerd dat ieder individu anders is en daarom iedereen een andere, gepaste aanpak nodig heeft. Ik geloof daar sterk in en weet nu zeker dat mijn overtuiging en aanpak het verschil maken. Als Nederlands/Armeense wil ik bijdragen aan een duurzame, inclusieve samenleving. Samen met anderen want eendracht maakt macht.

Hobby’s
Kunst, geschiedenis, golf

Inge Visschedijk

Inge Visschedijk

Bestuurder

Lees hier over Inge
Drijfveer
Ik wil leven in een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen, zich geïnspireerd voelt om daaraan zijn steentje bij te dragen en niet alleen zichzelf maar ook anderen verder te helpen.

Opleidingen
WO geschiedenis en rechten

Functies
Ik werk al een aantal jaar als zelfstandig juridisch adviseur voor het MKB en particulieren. Daarvoor heb ik diverse functies vervuld bij de overheid en in het bedrijfsleven. Verder ben ik onder meer raadslid en ombudsfunctionaris.

Visie
Voor een aantal mensen is meekomen in de huidige samenleving geen vanzelfsprekendheid (meer). Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, regelingen veranderen continu en er is een constante stroom van informatie over belangrijke zaken die ingrijpen op het persoonlijke leven van mensen. Voor mensen met beperkte digitale handigheid of voor hen die de taal niet goed beheersen wordt het steeds moeilijker om hun weg te vinden en aansluiting te houden. Dat baart mij zorgen en ik wil er actief aan meewerken dat iedereen aangehaakt blijft. Elk initiatief dat hieraan bijdraagt is er een!

Hobby’s
Buiten zijn in de natuur, lezen

Victor Rutgers

Victor Rutgers

Bestuurder

Lees hier over Victor
Drijfveer
De wereld een beetje mooier maken door te zorgen voor passende mogelijkheden voor onderwijs en ontwikkeling voor iedereen.

Opleidingen
Politicologie, strategie, management

Functies
Directeur faculteit Rechtsgeleerheid (Universiteit Maastricht), hoofd Studentenzaken (Universiteit van Amsterdam), directeur Strategie (Universiteit Leiden), partner bij adviesbureau Andersson Elffers Felix, Executive Director Business bij China Europe International Business School in Accra (Ghana), manager Global Development, Nuffic (Den Haag)

Visie
Nederland is een land met ongekende mogelijkheden. Sinds ik recent een aantal jaar in Ghana heb gewoond en gewerkt, ben ik me daar meer dan ooit van bewust. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om deel te nemen aan maatschappij en samenleving. Ik wil graag bijdragen aan een inclusieve samenleving door projecten te ontwikkelen en te steunen die mensen in staat stellen naar hun mogelijkheden een bijdrage te leveren aan een veelkleurige en rijk geschakeerde samenleving.

Hobby’s
Klassieke muziek, tennis, reizen

Henny van Heeswijk

Henny van Heeswijk

Adviseur

Lees hier over Henny
Drijfveer
Een duurzame samenleving is een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten, waar mensen in hun kracht worden gezet. Wie heeft niet eens een zetje nodig?

Opleidingen
Pedagogische academie, geschiedenis, fiscaal-recht

Functies
Eigen onderneming fiscaal jurist, bevoegd docent (Nederlands, fiscaal-recht)

Visie
Als jurist sta ik mensen bij. Ik doe dat graag met oog voor de menselijke aspecten. Het geeft mij voldoening anderen te ondersteunen, hen verder te brengen. Het is daarom niet verwonderlijk dat ik van jongs af aan maatschappelijke functies heb vervuld, bijvoorbeeld in de politiek, als lid van de Raad van Toezicht van AanZet (maatschappelijk werk) en als opleider aan hoge scholen (docent fiscaal-recht, Jong Ondernemen). Ik herken mij dan ook helemaal in de doelstellingen van stichting ExpertusDico en draag graag bij aan het verwezenlijken daarvan.

Hobby’s
Muziek, speel saxofoon

Mariam Evadgian

Mariam Evadgian

Juridisch adviseur

Lees hier over Mariam
Drijfveer
Als een bevoorrecht mens, heb ik alle middelen en mogelijkheden gehad om een studie te volgen waar ik passie voor voel. Als een sociaal bewogen persoon met een brede interesse help ik graag anderen om hun kansen optimaal te kunnen benutten.

Opleidingen
Nederlands recht
(Universiteit van Tilburg)

Functie
Jurist

Visie
Ook al bewerkstelligt een land gelijke kansen, gelijke mogelijkheden heeft men nooit. Het hebben van gelijke mogelijkheden is van tal van factoren afhankelijk, zoals de maatschappelijke of culturele achtergrond en het sociale milieu waar iemand in wordt geboren of in terechtkomt. Door potentiële wonderen een handje te geven en zo gelijke mogelijkheden na te streven zorgen we samen voor een duurzame, actieve samenleving. Wie wilt dat nou niet?

Hobby’s
Kunst, hockey, ballet

Paula Verstappen

Paula Verstappen

Bestuurder

Lees hier over Paula
Drijfveer
De combinatie van denken en doen lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Ik ben goed in het uitzetten van de lijnen, het geven van een visie en beschrijven van een missie en dan ook het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen die zijn bedacht. Ik ben energiek, enthousiast en vasthoudend, heb oog en oor voor nieuwe suggesties, verbeteringen en mensen en ik ga alleen nog voor een 10.

Opleidingen
HBO P&O en MBA

Functies
Directeur Undutchables Recruitment Agency B.V., HR manager (diverse organisaties), district manager bij een uitzendonderneming.

Visie
Als jonge vrouw leerde ik al van mijn moeder dat je moet zorgen dat je altijd voor jezelf moet kunnen zorgen. Dat is mij goed gelukt. En in de basis geloof ik dit nog steeds, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen, slagen en falen.
Ik heb echter in de loop der jaren ook geleerd dat sommige mensen in deze maatschappij een helpende hand nodig hebben om de draad weer op te kunnen pakken of om de weg te kunnen vinden. Die helpende hand wil ik graag bieden zonder te etiketteren.

Hobby’s
Vrijwilliger bij de dierenbescherming, kick boksen, hardlopen, koken, lezen

Jan Slieker

Jan Slieker

Adviseur

Lees hier over Jan
Drijfveer
De samenleving is van ons allemaal. Veel mensen kunnen zelf hun weg vinden in deze snelle en complexe wereld. Anderen hebben, om welke reden dan ook, hulp nodig. Dat moeten wij toch kunnen bieden?

Opleidingen
Hogere zeevaartschool (stuurman), diverse logistieke, ict en projectmanagement cursussen.

Functies
Sinds 2008 zelfstandig projectleider/consultant voor het herstarten van vastgelopen projecten. Daarvoor werkzaam als projectleider, consultant, SLA manager en ICT manager AI.

Visie
In mijn dagelijkse werk gaat het vaak om zakelijke beslissingen, het realiseren van doelstellingen en controle hebben/krijgen op de activiteiten binnen het project. Ik heb dan te maken met mensen die een baan hebben en het “goed” hebben. Deze mensen zijn erg belangrijk voor het project maar laten we eerlijk zijn, het gaat altijd om de zakelijke belangen van een of meerdere partijen. Het is dan fijn om je kennis en ervaring in te zetten voor trajecten waarbij het om mensen gaat die om welke reden dan ook hulp nodig hebben bij het sluiten of aangesloten blijven in onze samenleving.

Hobby’s
Fotograferen, zeilen, lezen

De bestuursleden van Stichting ExpertusDico ontvangen geen beloning voor hun (bestuurders)werkzaamheden voor Stichting ExpertusDico. Dat geldt ook voor de adviseurs van de stichting.

"Ik kan niemand iets leren, ik kan mensen alleen aan het denken zetten."

Socrates
Stichting ExpertusDico stelt uw steun zeer op prijs

Help mee ons doel te realiseren!

Doneer